Vi jobbar med smaksättning av livsmedel

Arom- och Kryddföreningen består av en samling företag som sätter smak på maten. Arom- och Kryddföreningen är en branschförening där företagen antingen importerar, bearbetar och marknadsför kryddor alternativt företag som levererar och producerar produkter som ger smak och arom till livsmedel och drycker. Arom- och Kryddföreningen i Sverige bildades 2014 och är en sammanslagning av föreningarna Svenska Kryddföreningen och Föreningen Svenska Aromtillverkare. De båda föreningarna har funnit var för sig sedan 1980-talet.

Tillsammans kring frågor som påverkar vår bransch

Föreningen arbetar bland annat med att företräda branschen i frågor som är branschgemensamma i förhållande till myndigheter, media och andra organisationer både nationellt som internationellt. Föreningen arbetar också genom en Teknisk Kommitté med att följa och arbeta med lagstiftningsfrågor som rör branschen på nationell och internationell nivå. Det är viktigt för föreningen att vara en faktabas för frågor som påverkar branschens verksamhet.

Arom- och Kryddföreningen i Sverige är medlemmar i två olika europeiska branschföreningar: European Spice Association och European Flavour Association. Föreningen består av 15 medlemmar och har 5 personer i styrelsen. Föreningens ordförande är Christer Karlsson, Lyckeby Culinar.

Målsättning

Arom- och Kryddföreningen verkar för kvalitet och hållbarhet i de produkter som tillverkas, tydlig information till kunder och konsumenter samt att sprida kunskap om de produkter som bidrar till arom och smak och en njutbar upplevelse av mat.