Föreningen

Vi är en branschorganisation för företag i Sverige som levererar produkter som ger smak och arom i livsmedel och drycker. Vi arbetar med branschgemensamma frågor som lagstiftning, märkning och teknisk information, men också med frågor som gäller våra villkor när det gäller skatter och regleringar.

aromer2

Om Aromer

Lukt och smak kan förändras eller komponeras från grunden med hjälp av olika aromer som industrin har till sitt förfogande. Aromer är normalt en blandning av olika ämnen och extrakt (beredningar) från råvaror och livsmedel. I naturen känner man 5-6000 olika aromämnen.

kryddor_banner

Om Kryddor

Kryddor och örtkryddor består av ätliga delar av växter, vilka traditionellt tillsätts mat på grund av sin naturliga smak, arom och utseende. Kryddning av mat har förekommit i alla kulturer vilkas matvanor man idag känner till, antingen som en smaksättare eller som ett sätt att konservera matvaror.