Aromer för ekologiska produkter enligt den nya ekologiska förordningen

Uppdaterad 2021-01-04

EU förordningen (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter publicerad 17 juni 2018 var planerad att träda i kraft den 1 januari 2021. Genom (EU) förordning 2020/1693 är ikraftträdandet framflyttat till 1 januari 2022. Då gäller nya regler bland annat för aromer som används i ekologiska produkter. Vad som gäller presenteras i korthet nedan och i detalj i bifogat “EFFA Guidance Document on the new EU Organic Regulation in relation to flavourings 20190626”. EFFA är Aromindustrins europeiska branschorgan www.effa.eu .

Generell information om ekologiska bearbetade livsmedel

Ett bearbetat ekologiskt livsmedel, ska huvudsakligen vara framställt av ingredienser av jordbruksursprung. Minst 95 % av jordbruksingredienserna ska vara ekologiska. Aromer ska betraktas som ingredienser av jordbruksursprung, vilket de inte gjorde enligt tidigare lagstiftning

Vilka aromer är tillåtna i ett bearbetat ekologiskt  livsmedel?

Det är endast ”naturliga X aromer” som är tillåtna i ekologiska produkter. (Exempel: naturlig jordgubbsarom, naturlig  äpplearom m.fl. )

De ”Naturliga X aromerna” kan antingen vara ekologiska eller konventionella.

  1. En ekologisk ”Naturlig X arom” måste bestå av minst 95% ekologiska råvaror
  2. En konventionell ”Naturlig X arom”  skall uppfylla samma krav som en ekologisk med undantaget att råvarorna behöver inte vara av ekologiskt ursprung.

Den ekologiska aromen ska räknas med i 95 %-delen medan den konventionella aromen ska räknas med i 5 %-delen.

För ytterligare frågor kontakta rasmus.backstrom@li.se eller chkdegeberga@gmail.com

Bilagor:

EFFA Guidance Document on Organic Regulation Provisions for flavourings 20190716
Bilaga till EFFA GD on Organic Regulation COM Letter 20190218 to EFFA