Hållbarhet, CSR och kryddor

Hållbarhet och Corporate Social Responsibilty (CSR) är viktigt för kryddföretagen. Det gäller att arbeta både med sociala och miljömässiga aspekter av hållbarhet. Råvaran kommer från hela världen vilket gör att det finns ett stort antal utmaningar.

Den svenska Arom- och Kryddföreningen verkar för redlighet och mot fusk. Medlemmarna i föreningen är sedan lång tid tillbaka medvetna med risken med förfalskning av kryddor och arbetar konkret med utvärdering av leverantörskedjan, besök och kontroller och att ha långsiktiga leverantörsrelationer.

Vad gör branschen på hållbarhetsområdet i Sverige?

I Sverige finns det inga kända fall av att det skulle ha fuskats med kryddblandningar. Branschen är mycket bekymrad över att det finns kriminella element som försöker tjäna pengar genom att luras. Den svenska kryddbranschen står för säkra och högkvalitativa produkter. Det är viktigt att ha kunskap och förståelse för marknaden så att kriminella element inte får möjlighet att luras. Den svenska Kryddföreningen vill arbeta gemensamt med kunskap och förståelse för hur man analyserar och fastställer äkthet. Den europeiska Branschorganisationen European Spice Association har tagit fram ett dokument som heter ”Adulteration Awareness”. Det dokumentet är en vägledning för hur företagen i branschen ska arbeta för att undvika bedragare och vilka kvalitetsaspekter som är extra viktiga att tänka på.

Nordic Taste & Flavour center i Göteborg är ett projekt som branschen har skapat som syftar till att öka kunskapen och kvantifiera och definiera äkta vara.

Branschen är också delaktigt i livsmedelsbranschens generella hållbarhetsarbete. Föreningen håller på och tar fram en CSR-verktygslåda som ska vara ett verktyg för föreningens medlemmar att strategiskt arbeta med redlighet.