Hur hanterar föreningens medlemmar salmonellarisker?

Arom- och Kryddföreningens medlemmar bedömer risker utifrån respektive verksamhet och beroende på vilken funktion en produkt har samt hur produkten används. Salmonella och andra mikroorganismer kan finnas naturligt i kryddor, örter och vegetabilier beroende på bland annat växtbetingelser och hur kryddan hanteras. Ett vanligt sätt att minska risken för salmonella är att använda värmebehandling.

Genom värmebehandling, Heat Treatment (HT) eller Steam Sterilisation (STS) avdödas salmonella och andra mikroorganismer. Företagen kontrollerar inköpta råvaror avseende salmonella och andra mikroorganismer, baserat på den riskbedömning man gjort. Företagen har också en kontroll av mikroorganismer i produktionen och på de tillverkade produkterna baserat på gjord riskbedömning. På detta sätt minimerar föreningens medlemmar risken för salmonella i råvaror, produktion och produkter.

– Värmebehandling av kryddor och örter medför att smaken blir något svagare och att utseendet på kryddan blir lite ”gråare”, men kontamineringsrisken avseende salmonella minskar drastiskt, säger Arom- och Kryddföreningens Generalsekreterare Johan Anell.