Nytt om citrusaromen Perillaaldehyd

Citrusaromen perillaaldehyd bedöms som genotoxiskt och DNA-skadande av experter vid European Food Safety Authority (EFSA). Ämnet finns naturligt i citrusskal och används bland annat som smaksättning i drycker och bageriprodukter.

Aromämnet p-menta-1,8-dien-7-al, som även kallas perillaaldehyd, används bland annat i citrusaromer som används till drycker, bageriprodukter och desserter. Den har vid tidigare utvärderingar bedömts som säker av EFSA:s experter och även av JECFA som är en expertkommitté under de båda FN-organen Food and Agriculture Organisation (FAO) och World Health Organisation (WHO) samt även av en expertpanel hos The Flavor and Extract Manufacturers Association of the United States (FEMA). Nya studier visar dock att aromen vid höga doser skadar DNA och kan ge leverskador.

Medlemmar i Arom- och Kryddföreningen som producerar aromer i Sverige använder inte detta aromämne vid tillverkning av sina aromer. Medlemsföretagen arbetar med att kontrollerar leverantörsledet för att säkerställa att aromämnet inte används för aromer som säljs i Sverige. Ämnet har även en relativt liten användning inom EU. Den totala användningen uppgår till ca 20 kilo per år inom hela EU. Detta motsvarar 0,05 mg/person och år. Om vi antar att endast 1 % av befolkningen konsumerar produkter med aromämnet så ger det en konsumtion om cirka 5 mg per person och år.

Den nivå som gett utslag i testerna är 700 mg/kg kroppsvikt/dag hos råttor. Detta motsvarar 21 g/dag för en person som väger 30 kg.

Vid nivåer om 175 och 350 mg/kg kroppsvikt/dag observerades inga skador. Det borde således finnas en god säkerhetsmarginal för konsumtion av ämnet.

Det finns anledning att tro att användning av detta aromämne kommer att inskränkas inom EU av EU-kommissionen. EFSA, Livsmedelsverket och aromföretagen inom Sverige och EU ser allvarligt på genotoxiska ämnen i livsmedel – aromer måste vara säkra för att få användas.

Enligt Livsmedelsverkets bedömning finns det inga indikationer på att det finns produkter på den svenska marknaden som bör undvikas på grund av hälsofara.