SVT Plus och vaniljarom

Torsdagen den 4 februari sände SVT Plus ett inslag om vaniljarom. Journalisten Mats-Eric Nilsson fick beskriva hur livsmedelsindustrin använder aromer men utelämnade en hel del fakta. Ingrediensförteckningen på produkten anger nämligen vilket slags arom som har använts:

Naturlig arom
Produkten innehåller naturliga aromämnen. Naturliga aromämnen är de aromer som kommer från en naturlig råvara och utvinns med traditionella processer som torkning, rostning eller fermentering.

Naturlig vaniljarom
Produkten innehåller en naturlig vaniljarom som är utvunnen av en vaniljböna.

Vaniljarom eller arom
Produkten innehåller aromämnen som smakar vanilj. Aromämnen är ämnen som omfattas av en vidare definition, antingen beroende på råvaran eller på processen som används. De kan ha naturligt eller syntetiskt ursprung. De kan hittas i naturen eller vara nyutvecklade för att vidga våra smakupplevelser. Aromtillverkarna använder sig av skogsråvara för att framställa lignin som i sin tur blir vanillin och det klassas då som ett aromämne.

Som livsmedelstillverkare får man ha vaniljstänger på förpackningen om aromen är framtagen med råvara av vaniljböna, det vill säga naturlig vaniljarom. Svenska livsmedelsföretag följer gällande lagstiftning och därigenom finns det inget belägg att hävda att företagen skulle vilseleda konsumenterna.

I SVT Plus lyftes även det faktum att en vaniljarom kan härstamma från bävergäll. Användningen av bävergäll som exempelvis vaniljarom i livsmedel är extremt ovanlig. Ingen av de aromföretag som levererar till livsmedelsföretagen i Sverige använder bävergäll som arom. En av anledningarna är att bävergäll är en väldigt dyr råvara. Den totala användningen av bävergäll inom EU ligger på endast några kilo per år.

Här kan du se det aktuella inslaget:
http://www.svtplay.se/video/6274635/plus/plus-avsnitt-1-2