Vägledning för äkthet

Att säkerställa kryddors ursprung och äkthet är något som den svenska branschen arbetar kontinuerligt med. Den brittiska kryddföreningen har tagit fram en branschvägledning för hur man ska arbeta med goda exempel och vad man ska tänka på som aktör i kryddbranschen.

Vägledningen ger en bra överblick för hur leverantörskedjan av kryddor fungerar. Arom- och Kryddföreningen uppmuntrar och uppmanar sina medlemmar att ta del av dokumentet ”Guidance on Authenticity of Herbs and Spices” för ökad kunskap och transparens i leverantörskedjan av kryddor.

Ladda ner vägledningen här:
Guidance on herbs and spices 2017.pdf