Lagstiftning

Användning av aromer regleras från och med 20 januari 2011 av en EU-Förordning (1334/2008), som ersatt ett tidigare EU-direktiv från 1988.  Förordningen 1334/2008 innebär att lagstiftningen är densamma i alla EU-länder. Den nya lagstiftningen publicerades i december 2008. Läs mer om Aromlagstiftning

Märkning

Märkning av livsmedel regleras av Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Se även Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation LIVSFS 2014:4. I Förordning EG nr 1334/2008 om aromer finns bestämmelser om hur aromer skall anges i ingrediensförteckningen på livsmedel. Dessa bestämmelser har använts på livsmedel som producerats från och med 20 januari 2011. Läs mer om Märkning av aromer

Tillsatser

Användning av tillsatser i livsmedel regleras av EU-Förordning 1333/2008. Denna är gemensam för alla EU-länder. Den nya lagstiftningen har använts fr.o.m. 20 januari 2010. De flesta tillsatser har ett E-nummer t.ex. E 150a (Sockerkulör) vilket innebär att de är utvärderade och godkända för användning i livsmedel av EU (Europeiska Unionen). Du kan läsa mer om tillsatser på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se.

Juice och Nektar

Regler om olika former av fruktjuice och fruktnektar finns i (LIVSFS 2003:18 Juice och Nektar). Här kan man bland annat läsa att aromer, fruktkött och celler från juice som separerats under framställning av en juice får återföras till samma juice. Detta innebär att flyktiga aromer från t.ex. apelsiner får tillsättas till apelsinjuice utan att detta behöver anges i ingrediensförteckningen.