Höga säkerhetskrav för användning i livsmedel

Endast aromer som uppfyller kraven i lagstiftningen, där också säkerhet för konsumenter är central, får användas i livsmedel. Aromämnen, råvaror och beredningar har under många år genomgått utvärdering för att säkerställa att de inte orsakar problem för konsumenter. Industrin har själva givetvis en kontroll och genomför tester för detta. Universitet, Högskolor och andra forskningsinstitutioner har ständigt pågående projekt för att titta på toxikologi etc. av en rad ämnen.

Inom Europa har tidigare Ständiga Kommittén för Livsmedel (SCF) genomfört utvärderingar som publicerats i den s.k. ”Blå Boken”. Hos EFSA (Europeiska Myndigheten för Livsmedelssäkerhet) pågår utvärdering av alla aromämnen som används i EU. De som tidigare utvärderats av SCF utvärderas inte igen utan anses vara säkra. Totalt är det ca 2500 ämnen som skall ha ett godkännande för användning. Mer än 2200 är redan klara. Hela listan över dessa ämnen har publicerats (Kommissionens förordning (EU) nr 872/2012 med några efterföljande ändringar). Listan upptar alla ämnen även de naturliga.

Under många år har även aromer, aromämnen och råvaror utvärderats av JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), som är ett samarbetsorgan mellan WHO och FAO som arbetar med riskbedömning av livsmedelstillsatser och aromer. Det är en internationell vetenskaplig expertkommitte. Sedan 1956 har ca 2000 livsmedelstillsatser, aromämnen och andra förekommande ämnen utvärderats. Bedömningarna publiceras och godkända får GRAS-status (Generally Recognised As Safe).

Det finns således flera myndigheter/organisationer som arbetar med att säkerställa att aromer och även livsmedelstillsatser är säkra att konsumera.